அன்று,தாயின் மடி எனக்காக காத்திருந்தது !தலை சாய்த்து விழி மூடி தூங்க எனக்கு நேரமில்லை !ஆனால் இன்று மடியில் தலை சாய்த்து விழி மூடி தூங்க நினைக்கிறேன் !என் தாய் என் அருகில் இல்லை

செவ்வாய், 20 மார்ச், 2012

அம்மா


ஈரைந்து மாதங்கள் சுமந்து
ஈன்று எம்மை வளர்த்தவள்
சுமையென்று என்னாமல்

பாசத்திற்கு குறைவில்லை
பார்ப்பதிலும் வேறுபாடில்லை
ஊண் உறக்கம் மறந்து
எம்மை உயிரைப் போல் காப்பவள்.......
பேணி வளர்த்திட்ட எம்மில்
பேரின்பம் அடைபவள்

அன்னையே உன் பாசத்துக்கு
ஈடு இணையேது
ஆண்டவன் கூட
மண்டியிடுவான் உன் பாசத்துக்கு